Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Dự thảo Quy định Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

12/10/2019
2 Dự thảo Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/09/2019
3 Dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/09/2019
4 Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý, giám sát chất lượng nước sạch cung cấp cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

13/09/2019
5 Dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

17/08/2019
6 Dự thảo Quy chế Hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

04/08/2019
7 Dự thảo Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

04/08/2019
8 Dự thảo quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

24/07/2019
9 Dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

11/07/2019
10 Dự thảo Nghị quyết về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm 2019-2020

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/06/2019
11 Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ, mức đóng và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng thâm thần tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

28/06/2019
12 Dự thảo Quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

27/06/2019
13 Dự thảo Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

24/06/2019
14 Dự thảo Quyết định quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam trong thời gian tập trung tập huấn thi đấu

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/06/2019
15 Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách ưu đãi đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

16/06/2019
16 Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

03/06/2019
17 Dự thảo Ban hành quy định lập, cấp phát và thanh quyết toán tiền hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/05/2019
18 Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/05/2019
19 Dự thảo Ban hành Quy định xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

24/05/2019
20 Dự thảo Ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

24/05/2019
21 Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Thanh Liêm năm 2018

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/05/2019
22 Dự thảo Quyết định về việc quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

12/05/2019
23 Dự thảo Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

12/05/2019
24 Dự thảo Nghị quyết ban hành về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2019-2021

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

26/04/2019
25 Dự thảo Quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

27/03/2019
26 Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ giá thuê mạt bằng sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

18/03/2019
27 Dự thảo Quyết định ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

18/03/2019
28 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của “Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam”, ban hành kèm theo Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

21/02/2019
29 Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/01/2019
30 Dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Phủ Lý năm 2018

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

03/01/2019
12
Previous Page 1-30 Next Page