Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo điều hành  
30/11/2018
Ngày 20/8/2018, Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên ban hành Quyết định số 1438/QĐ-UBND Phê duyệt dự án: "Sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh liên kết với các cơ sở, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, tại thị trấn Hóa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam"
26/10/2018
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 9/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 22 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 18 Nghị định của Chính phủ và 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
08/10/2018
Tăng cường công tác phân tích, dự báo; đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động của chiến tranh thương mại; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xuất bản sách giáo khoa; triển khai các biện pháp ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen”;... là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018 vừa được Chính phủ ban hành.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page