Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Trác Văn đào đắp, nạo vét được trên 2000 m3 bùn đất kênh mương nội đồng

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Xã Trác Văn đào đắp, nạo vét được trên 2000 m3 bùn đất kênh mương nội đồng

 

Đến thời điểm này, HTXDVNN Trác Văn huyện Duy Tiên đã đào đắp, nạo vét được trên 2000 m3 bùn đất hệ thống kênh tưới thuộc địa bàn thôn Tường Thụy 2. Để đẩy nhanh tiến độ, HTX đã thuê 2 máy xúc của tư nhân về làm. Theo kế hoạch toàn xã sẽ đào đắp, nạo vét trên 4000 m3 bùn đất kênh mương nội đồng. Kinh phí đầu tư cho chiến dịch làm thủy lợi khoảng 40 triệu đồng. Các thôn xóm cày lật đất để ải được 100 mẫu chuẩn bị cho gieo cấy vụ xuân 2019. Trác Văn phấn đấu hoàn thành làm thủy lợi nội đồng vào trung tuần tháng 12. Trước đó, HTX cũng đã tiến hành tu sửa, bảo dưỡng các trạm bơm và cống đầu mối nhằm phát huy hiệu quả tưới tiêu nước phục vụ sản xuất vụ đông./.

Ánh Tuyết(Đài TT)