Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH 1...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH 11 đoạn Km 1+ 300 đến Km2+ 420 thuộc địa bàn xã Duy Minh, huyện Duy Tiên
V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH 11 đoạn Km 1+ 300 đến Km2+ 420 thuộc địa bàn xã Duy Minh, huyện Duy Tiên: 3753.pdf
duytien.gov.vn