Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Từ ngày: 27/08/2018 đến ngày 02/09/2018

Thông tin cần biết  
Từ ngày: 27/08/2018 đến ngày 02/09/2018


NgàySángChiều
Thứ hai
27/08/2018
- 7h30' Hội nghị sơ kết 3 năm công tác Dân vận khéo - HT UBND huyện tầng 3- 14h Công an huyện Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 - Hội trường Công an huyện.
Thứ ba
28/08/2018

7h30' Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm - Nhà văn hóa TT huyện

- 9h Lãnh đạo UBND huyện dự khánh thành Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng Trường tiểu học Tiên Yên xã Yên Bắc - Tại trường Tiểu học Tiên Yên

-9h30' Lãnh đạo UBND huyện dự buổi giới thiệu chương trình học bổng - Phòng 321, UBND tỉnh

- 14h Lãnh đạo UBND huyện dự HN nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch phát triển chăn nuôi bò sữa năm 2018 - Phòng 203, UBND tỉnh
Thứ tư
29/08/2018
  
Thứ năm
30/08/2018
- 7h30' Ban KT-XH HĐND huyện giám sát tại xã Tiên Nội theo Kế hoạch số 05-KH/KT-XH ngày 06/8/2018 của HĐND huyện- 14h' Ban KT-XH HĐND huyện giám sát tại xã Mộc Bắc theo Kế hoạch số 05-KH/KT-XH ngày 06/8/2018 của HĐND huyện
Thứ sáu
31/08/2018

- 7h15' Viếng nghĩa trang liệt sỹ tại Đài tượng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện

- 7h30 UBMTTQ huyện Duy Tiên giám sát TT HCC huyện - Tại phòng họp UBND huyện tầng 2

- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự HN nghe báo cáo đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện kế hoạch sản xuất cây vụ đông năm 2018 - 2019- Tại phòng 321, UBND tỉnh

-8h Đ/c Chủ tịch UBND huyện dự HN nghe báo cáo Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Đề án hỗ trợ nhà ở đối với người nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh - Phòng họp 309, UBND tỉnh

 
Thứ bảy
01/09/2018
  
Chủ nhật
02/09/2018