Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Từ ngày: 26/02/2018 đến ngày 04/03/2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch Công Tác của UBND huyện  
Từ ngày: 26/02/2018 đến ngày 04/03/2018


NgàySángChiều
Thứ hai
26/02/2018
-  Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo sản xuất đầu năm-  Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo sản xuất đầu năm
Thứ ba
27/02/2018
-  Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo sản xuất đầu năm-  Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo sản xuất đầu năm
Thứ tư
28/02/2018
-   7h45' Lãnh đạo huyện tham gia đón Đoàn thị sát của Thường trực Tỉnh ủy tại trụ sở UBND  xã Hoàng Đông- 14h Đ/c Chủ tịch UBND huyện  dự HN trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 2018 - Phòng họp 321 trụ sở UBND tỉnh.
Thứ năm
01/03/2018
- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự HN nghe báo cáo tình hình triển khai các Dự án: Tuyến đường vành đai kinh tế T1, huyện Thanh Liêm; tuyến đường T3 đoạn từ QL1A đến khu Tam Chúc; Tuyến đường Ba Sao- Bái Đính địa phận tỉnh Hà Nam - Phòng 203, UBND tỉnh 
Thứ sáu
02/03/2018
  
Thứ bảy
03/03/2018
  
Chủ nhật
04/03/2018