Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Từ ngày: 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018

Thông tin cần biết  
Từ ngày: 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018


NgàySángChiều
Thứ hai
13/08/2018
- 7h30' Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi - phòng họp khối MTTQ và các đoàn thể huyện - Tầng 3 
Thứ ba
14/08/2018
- 7h30' Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW - HT tầng 3 
Thứ tư
15/08/2018
- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự HN thống nhất nội dung báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND  
Thứ năm
16/08/2018
- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự phiên họp Ủy ban - Phòng 321, UBND tỉnh- 14h Hội nghị tổng kết công tác BHYT học sinh - Hội trường UBND huyện  tầng 3
Thứ sáu
17/08/2018
 - 14h HKH huyện phát học bổng - HT tầng 3
Thứ bảy
18/08/2018
  
Chủ nhật
19/08/2018