Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Từ ngày: 11/06/2018 đến ngày 17/06/2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch Công Tác của UBND huyện  
Từ ngày: 11/06/2018 đến ngày 17/06/2018
  
NgàySángChiều
Thứ hai
11/06/2018
- Tiếp dân định kỳ- 13h30' Lãnh đạo UBND huyện dự phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018- Phòng 321, UBND tỉnh.
Thứ ba
12/06/2018
- HĐND huyện tiếp xúc cử tri theo Kế hoạch- 14h Lãnh đạo UBND huyện dự HN triển khai Kế hoạch thành lập HTX  trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018- Sở NN &PTNT Hà Nam
Thứ tư
13/06/2018
- 7h30' Lãnh đạo UBND huyện dự phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018- Phòng 321, UBND tỉnh. 
Thứ năm
14/06/2018
 

- 13h30' Hội nghị thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các xã, thị trấn khu vực nội thị của đô thị Duy Tiên, làm cơ sở để thành lập phường của thị xã - Hội trường UBND huyện (Tầng 3)

- 14h Hội nghị Công bố Quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ - Phòng họp UBND huyện (Tầng 2)

Thứ sáu
15/06/2018

- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự Hội thảo: Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cấp nước tỉnh Hà Nam đến năm 2030 - Sở Xây dựng Hà Nam.

- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự HN nghe báo cáo kết quả rà soát số liệu Đề án hỗ trợ với người có công với cách mạng về nhà ở và Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo tiêu chuẩn giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh - Phòng 309, UBND tỉnh

 
Thứ bảy
16/06/2018
  
Chủ nhật
17/06/2018