Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 16/09/2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 16/09/2018Thứ hai
10/09/2018

- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự HN  xin ý kiến các Sở, ngành về nội dung liên quan đến việc giải quyết các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, xác định nghĩa vụ tài chính, thủ tục đất đai của dự án, để thống nhất báo cáo UBND tỉnh - Sở TN&MT 

- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự HN nghe báo cáo đồ án Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030 - Phòng 203, UBND tỉnh.

- Tiếp dân định kỳ

- 15h Lãnh đạo UBND huyện dự Hội đồng xác định thiệt hại dự án Trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng kết hợp nhà ở Khu CN Đồng Văn - Sở Tài chính
Thứ ba
11/09/2018
- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự HN nghe tiến độ triển khai và phân công các thành viên Ban Tổ chức Hội chợ Công thương đồng bằng Sông Hồng - Phòng 203, UBND tỉnh 
Thứ tư
12/09/2018
  
Thứ năm
13/09/2018
  
Thứ sáu
14/09/2018
 - 14h Lãnh đạo UBND huyện, Chánh thanh tra huyện dự HN rà soát tình hình, kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh. Thanh tra giao ban Quý III/2018 về công tác đơn thư - Thanh tra tỉnh
Thứ bảy
15/09/2018
  
Chủ nhật
16/09/2018