Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Từ ngày: 09/04/2018 đến ngày 15/04/2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch Công Tác của UBND huyện  
Từ ngày: 09/04/2018 đến ngày 15/04/2018

 

NgàySángChiều
Thứ hai
09/04/2018
 

- 15h45'  Thường trực Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của huyện dự họp Hội đồng thẩm định Trung ương xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 - Phòng họp 102, nhà B6, Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

 

- 14h Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị "Công bố quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 - Sở TN&MT

Thứ ba
10/04/2018

- 8h Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Phòng NN&PTNT, trạm Trồng trọt và BVTV, trạm Khuyến nông, Giám đốc HTX thực hiện dự án và đại diện các hộ nông dân tham gia thự hiện dự án  dự HN khởi động dự án năm 2018 - Sở Nông nghiệp và PTNT

- Tiếp dân định kỳ

- 14h Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị nghe Sở TN&MT và UBND huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện xây dựng phương án xử lý các tồn tại, vi phạm trong thực hiện Kế hoạch 566/KH-UBND theo các Kết luận số 47-KL/TU; KL số 78-KL/TU, kết quả hồ sơ, thủ tục cấp GCNQSD đất nông nghiệp sau thực hiện dồn đổi ruộng trên địa bàn các huyện, thành phố theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh - Phòng 203, UBND tỉnh
Thứ tư
11/04/2018
 - 15 h Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị phát động và ký giao ước thi đua năm 2018- Tại huyện Kim Bảng
Thứ năm
12/04/2018
  ​