Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trong 9 tháng các cấp Hội nông dân huyện Duy Tiên phát triển thêm gần 60 triệu đồng quỹ hỗ trợ nông dân

Thông tin cần biết  
Trong 9 tháng các cấp Hội nông dân huyện Duy Tiên phát triển thêm gần 60 triệu đồng quỹ hỗ trợ nông dân


Thực hiện đề án xây dựng và phát triển quỹ hỗ trợ nông dân các cấp giai đoạn 2014-2020. Trong 9 tháng đầu năm nay, các cấp hội nông dân huyện Duy Tiên đã phát triển được gần 60 triệu đồng quỹ hỗ trợ nông dân, nâng tổng số nguồn vốn quỹ của toàn huyện lên 330 triệu đồng và nhận ủy thác 200 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh cho 17 hộ hội viên ở các xã Duy Minh, Trác Văn, Tiên Ngoại, TT Hòa Mạc, Chuyên Ngoại, Yên Nam vay phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả, kinh doanh dịch vụ. Ngoài ra các cấp hội nông dân trong huyện còn nhận ủy thác 2,7 tỷ đồng từ vốn quỹ hỗ trợ nông dân trung ương cho 70 hộ của 6 xã vay. Phối hợp với cơ quan chuyên môn, các công ty, đoàn thể tập huấn, chuyển giao KHKT cho trên 28.000 lượt hội viên nông dân, cung ứng 250 tấn phân bón, hàng trăm tấn thức ăn chăn nuôi, hàng chục nông cụ cho nông dân theo hình thức trả chậm không tính lãi, trị giá hàng tỷ đồng. Được vay vốn, tập huấn kỹ thuật nhiều hội viên nông dân đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống./.

Ánh Tuyết (Đài TT)