Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phong trào cựu chiến binh gương mẫu ở Hội cựu chiến binh xã Yên Bắc

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Phong trào cựu chiến binh gương mẫu ở Hội cựu chiến binh xã Yên Bắc
Hội Cựu chiến binh xã Yên Bắc có gần 700 hội viên sinh hoạt tại 9 chi hội, trong đó có 245 hội viên là đảng viên; Để phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đi vào chiểu sâu, hàng năm hội đều kiện toàn đội ngũ cán bộ ở các chi hội, lấy lực lượng nòng cốt là đảng viên để tham gia các phong trào thi đua của hội cấp trên phát động và phong trào thi đua của địa phương.


Trên cơ sở hướng dẫn của hội cấp trên, hội đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, triển khai và tổ chức ký kết giao ước thi đua với các chi hội. Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội được coi là nhiệm vụ quan trong nhằm thúc đẩy các phong trào ngay từ cơ sở. Do vậy Ban Thường vụ hội rất chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật nhà nước, tích cực học tập các chỉ thị, nghị quyết của đảng. Nhiều hội viên đã đóng góp trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm tham gia phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phong của địa phương. Qua thống kê, hiện toàn hội có 7 hội viên được bầu vào ban chấp hành đảng bộ xã, 5 đồng chí là Bí thư chi bộ, 14 hội viên được bầu vào HĐND xã. 

Nổi bật trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu là hội đã làm tốt công tác thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trên cơ sở khảo sát đời sống hội viên, hàng năm hội phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT để hội viên áp dụng vào sản xuất kinh doanh, tiếp nhận và khai thác nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội với nguồn vốn vay hiện có trên 3 tỷ đồng giải quyết cho 185 lượt hội viên vay phát triển kinh tế đem lại nguồn thu nhập khá cho nhiều gia đình hội viên, từ đó có điều kiện tham gia đóng góp cùng địa phương xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn hội có 15 mô hình sản xuất đa canh, trang trại, gia trại, 20 mô hình sản xuất đồ mộc, đồ gỗ cao cấp cho thu nhập cao. Qua đánh giá tỷ lệ hộ khá giàu của hội đạt 67,5%, hộ nghèo còn 0,4%.

Cùng với thực hiện có hiệu quả phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu và giảm ngèo bền vững, cán bộ hội viên CCB xã Yên Bắc còn gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hàng năm hội đều triển khai các chuyên đề, trong đó hội viên là đảng viên đều đăng ký 2 nội dung. còn lại đăng ký 1 nội dung với những việc làm cụ thể, thiết thực như: đối với các đồng chí trong ban chấp hành thực hiện tiết kiệm thời gian làm việc, gần dân giúp đỡ dân, luôn luôn gương mẫu đi đâu trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong sinh hoạt các chi hội đều có sự kiểm tra, đánh giá đối với tập thể, cá nhân thực hiện nhiệm vụ của hội gắn với việc làm theo Bác. Qua đó hàng năm, 100% hội viên đều đạt yêu cầu trong thực hiện chỉ thị 05, trong đó trên 70% hội viên hoàn thành tốt, có trên 98% hội viên đạt gương mẫu. 

Từ kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua CCB gương mẫu, hội CCB Yên Bắc đã rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là hội đã làm tốt việc phát động các phong trào thi đua sát với tình hình thực tế của địa phương, xây dựng các điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng, động viên tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, từ đó phong trào thi đua của hội ngày càng được đông đảo hội viên tham gia.

Kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua CCB Gương mẫu của hội CCB xã Yên Bắc luôn được cấp ủy, chính quyền, hội cấp trên biểu dương, khen thương, đó là động lực để cán bộ, hội viên tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua./.

Thùy Hương