Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Kế hoạch sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nhà ở HanoPark 2 tại xã D...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Phê duyệt Kế hoạch sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nhà ở HanoPark 2 tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên
Ngày 31/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định Phê duyệt Kế hoạch sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nhà ở HanoPark 2 tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên
Dưới đây là toàn văn Quyết định: 1988.pdf