Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Duy Tiên: Hơn 100 bài dự thi tìm hiểu về thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Duy Tiên: Hơn 100 bài dự thi tìm hiểu về thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu về thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Duy Tiên đã tích cực tuyên truyền, phát động cán bộ, hội viên, đoàn viên của các hội, đoàn thể nhận uỷ thác và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Ban tổ chức cuộc thi đang chấm, chọn bài dự thi đạt chất lượng


Sau hơn 1 tháng phát động, toàn huyện có trên 100 bài dự thi. Trong đó có nhiều bài viết hay, đầu tư khá công phu nghiên cứu, tìm hiểu, có hình ảnh minh hoạ về chủ đề triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban bí thư; cảm nhận của bản thân về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; hiệu qủa từ nguồn vốn vay các chương trình tín dụng; gương hội viên, nông dân tiêu biểu vươn lên thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư. Ngân hàng chính sách xã hội huyện Duy Tiên đã chọn 6 bài tiêu biểu xuất sắc gửi tham gia dự thi cấp tỉnh./.

Thanh Hương