Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch Công tác của UBND huyện từ ngày: 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018

Thông tin cần biết  
Lịch Công tác của UBND huyện từ ngày: 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018

<<Tuần hiện tại>>     Từ ngày: 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018

NgàySángChiều
Thứ hai
15/10/2018
- 8h Đón đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính của UBND tỉnh - Phòng họp UBND huyện, tầng 2- 13h30' Hội nghị quán triệt NQ số 29, 30 của Bộ CT về CLBVTQ trên không gian mạng - HT UBND huyện (Tầng 3)
Thứ ba
16/10/2018
 - 14h Lãnh đạo UBND huyện, phòng chuyên môn dự HN bàn giải pháp giải quyết đề nghị xin cấp đất của cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn huyện - Sở Tài Nguyên và Môi trường
Thứ tư
17/10/2018
- 8h HN đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với cán bộ Hội viên phụ nữ - HT UBND xã Đọi Sơn 
Thứ năm
18/10/2018
  
Thứ sáu
19/10/2018
- 7h30'  Lãnh đạo Phòng TN&MT, Phòng Tư pháp, TT PTQĐ, Phòng TC-KH. Lãnh đạo UBND, cán bộ giao thông - xây dựng, cán bộ địa chính, cán bộ Tư pháp, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, đại diện Hội LHPN, MTTQ, Đoàn thanh niên các xã: Tiên Nội, Tiên Ngoại, Hoàng Đông dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật - Tại Sở Tư pháp 
Thứ bảy
20/10/2018
  
Chủ nhật
21/10/2018

  

​