Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác của UBND huyện Duy Tiên từ ngày 28/10/2019 đến 03/11/2019

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Lịch công tác của UBND huyện Duy Tiên từ ngày 28/10/2019 đến 03/11/2019
Thứ 2, 28/10/2019:
Sáng
Chiều14:00 - 17:00
Hội nghị xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônLãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo, chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thônPhòng 303, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
14:00 - 17:00
Hội nghị nghe Sở Tài chính báo cáo phương án giá đất một số dự án trên địa bàn các huyện: Duy Tiên, Lý Nhân, Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý
UBND tỉnhLãnh đạo UBND huyệnPhòng 203, UBND tỉnh
Thứ 3, 29/10/2019:
Sáng
Chiều
Thứ 4, 30/10/2019:
Sáng
Chiều
Thứ 5, 31/10/2019:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 01/11/2019:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 02/11/2019:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 03/11/2019:
Sáng
Chiều

duytien.gov.vn