Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác của UBND huyện Duy Tiên từ ngày: 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Lịch công tác của UBND huyện Duy Tiên từ ngày: 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018

 

NgàySángChiều
Thứ hai
24/09/2018
- 7h30' HN làm việc với Đoàn Giám sát của Ban VH-XH, HĐND tỉnh Hà Nam - Phòng họp UBND huyện (tầng 2) 
Thứ ba
25/09/2018
 

- 14h Hội nghị triển khai các dự án về Điện trên địa bàn huyện - Phòng họp Tầng 2

- 19h30' Lãnh đạo UBND huyện dự Hội thi sân khấu không chuyên tỉnh Hà Nam năm 2018, tuyên truyền về "Xây dựng Nông thôn mới" - Nhà Văn hóa tỉnh Hà Nam

Thứ tư
26/09/2018
- 8h 00' Đoàn ĐB QH tỉnh Hà Nam  nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV - Hội trường UBND xã Chuyên Ngoại- 14h Hội nghị công bố quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng - Hội trường UBND xã Bạch Thượng
Thứ năm
27/09/2018

- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự HN nghe Sở Công thương báo cáo kết quả rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2020 - phòng 203, UBND tỉnh

- 8h Hội nghị công bố, công khai QH KCN hỗ trợ Đồng Văn III - Tầng 3

- 15h 30' Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự HN nghe báo cáo về việc hoàn thiện, trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các huyện, thành phố. - Tai Sở TN&MT

- 14h Hội nghị công bố, công khai QH KCN hỗ trợ Đồng Văn III - UBND xã Hoàng Đông

- 14h Lãnh đạo UBND huyện dự HN  nghe báo cáo giải quyết các tồn tại đối với Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở phục vụ khu công nghiệp Đồng Văn, - Sở Xây dựng

Thứ sáu
28/09/2018
8h Hội nghị đối thoại  giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Anh Đào - Tại trụ sở Tiếp công dân huyện

 

- Đôn đốc các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tổng vệ sinh môi trường theo kế hoạch

Thứ bảy
29/09/2018
  
Chủ nhật
30/09/2018