Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác của UBND huyện Duy Tiên từ ngày 19/08/2018 đến ngày 25/08/2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch Công Tác của UBND huyện  
Lịch công tác của UBND huyện Duy Tiên từ ngày 19/08/2018 đến ngày 25/08/2018
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 19/08/2019:
Sáng      
Chiều      
Thứ 3, 20/08/2019:
Sáng      
Chiều      
Thứ 4, 21/08/2019:
Sáng      
Chiều14:00 - 17:00     
Thứ 5, 22/08/2019:
Sáng07:00 - 09:00     
Chiều14:00 - 17:00     
Thứ 6, 23/08/2019:
Sáng07:30 - 11:30     
Chiều      
Thứ 7, 24/08/2019:
Sáng      
Chiều      
Chủ nhật, 25/08/2019:
Sáng      
Chiều

      

 

​ 


duytien.gov.vn