Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác của UBND huyện Duy Tiên từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch Công Tác của UBND huyện  
Lịch công tác của UBND huyện Duy Tiên từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019


NgàySángChiều
Thứ hai
10/06/2019

- Tiếp dân định kỳ

- Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Trung tâm Duy Tiên- Hội trường UBND thị trấn Hòa Mạc

14h Lãnh đạo UBND huyện báo cáo đề xuất điều chỉnh cục bộ thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Trung tâm đô thị Duy Tiên - Sở Xây dựng
Thứ ba
11/06/2019
  
Thứ tư
12/06/2019
  
Thứ năm
13/06/2019
- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự HN lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phương đối với đề nghị "xin chủ trương lắp đặt máy bán hàng tự động" của Công ty TNHH hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại Dương Xanh - Sở KH và Đầu tư 
Thứ sáu
14/06/2019
  
Thứ bảy
15/06/2019
  
Chủ nhật
16/06/2019

  

 


duytien.gov.vn