Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác của UBND huyện Duy Tiên từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch Công Tác của UBND huyện  
Lịch công tác của UBND huyện Duy Tiên từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019
NgàySángChiều
Thứ hai
05/08/2019
  
Thứ ba
06/08/2019
 - 14h Hội nghị triển khai Kế hoạch, giao chỉ tiêu huy động quân nhân dự bị tham gia huấn luyện diễn tập động viên năm 2019 - Hội trường UBND huyện (Tầng 3)
Thứ tư
07/08/2019
  
Thứ năm
08/08/2019
  
Thứ sáu
09/08/2019
  
Thứ bảy
10/08/2019
  
Chủ nhật
11/08/2019