Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác của UBND huyện Duy Tiên từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Lịch công tác của UBND huyện Duy Tiên từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019


NgàySángChiều
Thứ hai
05/08/2019
  
Thứ ba
06/08/2019
 - 14h Hội nghị triển khai Kế hoạch, giao chỉ tiêu huy động quân nhân dự bị tham gia huấn luyện diễn tập động viên năm 2019 - Hội trường UBND huyện (Tầng 3)
Thứ tư
07/08/2019
- 8h Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, Văn thư UBND huyện dự HN đánh giá, góp ý về phần mềm quản lý văn bản và điều hành mới để triển khai liên thông 4 cấp trên trục quản lý văn bản quốc gia theo Quyết định số 28/2018-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 - Hội trường UBND tỉnh 
Thứ năm
08/08/2019
 - 15h Lãnh đạo UBND huyện dự HN bàn giao giai đoạn I công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Lũng Xuyên, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên - Tại Đình Lũng Xuyên, xã Yên Bắc
Thứ sáu
09/08/2019
  
Thứ bảy
10/08/2019
  
Chủ nhật
11/08/2019