Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII
Sáng nay (10/7), tại Hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã chính thức khai mạc.


Các đại biểu dự hội nghị


Tham dự khai mạc kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp, các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.
 

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.


Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII có khối lượng công việc khá lớn, thông qua và quyết nghị nhiều nội dung mới, quan trọng. Kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận và thông qua hơn 20 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tài chính – ngân sách, đầu tư, nội vụ và các cơ chế chính sách có liên quan.


Các dự thảo nghị quyết được xem xét tại kỳ họp lần này đều là những nội dung quan trọng được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm như: một số chính sách ưu đãi theo danh mục, lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa; một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp... Cùng với đó là các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… 


Đồng chí Phạm Sỹ Lợi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp, đồng chí cũng đề nghị các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hữu quan, tham gia đầy đủ các phiên họp toàn thể tại hội trường, nhất là phiên chất vấn để trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Việc trả lời phải được chuẩn bị kỹ, đi thẳng vào vấn đề cử tri quan tâm và các đại biểu có ý kiến; các giải pháp khắc phục đưa ra phải rõ ràng, có lộ trình thực hiện để đại biểu, cử tri giám sát, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh. 
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm.


Ngay tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2019, với sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, sự điều hành sâu sát, quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ. 
 

Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 11,3% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch, công nghệ cao. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 1,8% so với cùng kỳ và đạt 54,2% kế hoạch năm. 

Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Giá trị sản xuất CN tăng 17,3% so với cùng kỳ; thu cân đối ngân sách nhà nước tăng 27,8% so với cùng kỳ, đạt 57,5% dự toán Trung ương giao, bằng 56,6% dự toán địa phương. Kim ngạch xuất khẩu tăng 22% so với cùng kỳ, bằng 59,12% kế hoạch năm; vốn đầu tư phát triển thu hút tăng 5,7% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13,9% so với cùng kỳ.

Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực; giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, đời sống nhân dân ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,71%, giảm 0,02% so với cuối năm 2018…


Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại: Nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng lớn bởi dịch tả lợn Châu Phi; GPMB còn khó khăn; triển khai thực hiện một số chương trình, đề án, dự án chậm, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại- dịch vụ. Một số doanh nghiệp hiệu quả hoạt động thấp, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể còn cao. Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh chưa đáp ứng được yêu cầu; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi chưa nghiêm... Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi còn chậm; việc giải quyết một số vụ khiếu nại tố cáo của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa hiệu quả, thời gian giải quyết còn để kéo dài…
 

Trên cơ sở kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu cũng như những giải pháp trọng tâm để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả 5 nghị quyết chuyên đề trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tập trung đánh giá, thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu chưa đảm bảo mục tiêu, kế hoạch, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 


Tập trung sản xuất vụ mùa, phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; huy động lồng ghép các nguồn lực, đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM. Nắm chắc tình hình, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đăng ký hoàn thành đầu tư đi vào sản xuất, có sản phẩm trong năm 2019; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư; phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hoạt động các khu CN; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực: khoáng sản, đất đai, môi trường, trật tự đô thị. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã phấn đấu đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí gợi ý một số nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm cũng như những tồn tại hạn chế cần khắc phục và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 để các vị đại biểu có thêm cơ sở thảo luận, quyết nghị tại kỳ họp. 

Theo đó, 6 tháng đầu năm, tuy đã đạt được những kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực nhưng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH cũng còn tồn tại một số hạn chế như trong các báo cáo đã nêu, đặc biệt là việc giải quyết một số ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri chưa hiệu quả, còn để kéo dài; một số doanh nghiệp tiến độ đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động thấp; giải phóng mặt bằng, thi công nhiều dự án, nhất là một số dự án trọng điểm của tỉnh còn khó khăn; cải cách hành chính chưa hiệu quả; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Đây là những nội dung mà các vị đại biểu HĐND tỉnh cần quan tâm nghiên cứu, thảo luận, làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành; đồng thời tìm ra các giải pháp hữu hiệu để sớm khắc phục.
 

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tích cực triển khai thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là các kết luận về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2016-2020…

Về nội dung chủ yếu của các tờ trình, báo cáo trình tại kỳ họp, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết nghị một số nội dung như: Việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; chính sách ưu đãi theo lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa; chủ trương đầu tư dự án đầu tư công và một số dự án đầu tư PPP theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh...

Để kỳ họp thành công tốt đẹp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục phát huy cao nhất các kết quả đạt được của HĐND tỉnh trong thời gian vừa qua để nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp; nhất là nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng: Tập trung vào những vấn đề mà cử tri và nhân dân đang quan tâm; những vấn đề lớn, vấn đề khó và bàn các giải pháp để tạo bước đột phá về phát triển KT-XH của tỉnh 6 tháng cuối năm và cả năm 2019.

Trong phiên khai mạc, kỳ họp cũng đã nghe, xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019; thông báo của UBMTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII; kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 và các ý kiến, kiến nghị trước thời điểm tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh; báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng thời nghe, xem xét các tờ trình về việc ban hành các nghị quyết.

  

Nguồn tin: baohanam.com.vn

 


baohanam.com.vn