Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên: Xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Duy Tiên: Xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”
Nhằm tạo chuyển biến tích cực, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm và phong cách phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quanrl ý nhà nước ở địa phương nhất là quản trị và hành chính công cấp xã gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, UBND huyện Duy Tiên đã ban hành Kế hoạch xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”.

Trong đó tập trung vào các nội dung: Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức khi giao tiếp làm việc tại trụ sở trước khi thực hiện mô hình. Huyện chọn thực hiện mô hình này tại xã Mộc Bắc và thị trấn Hoà Mạc. Xây dựng khẩu hiệu quyết tâm thực hiện tốt “5 biết" gồm Biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn và “3 thể hiện" là tôn trọng, văn minh và gần gũi. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tiếp dân và đối thoại trực tiếp với dân. Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đúng thẩm quyền, không để kéo dài, vượt cấp. Bố trí hòm thư góp ý tại trụ sở làm việc và công khai số điện thoại của lãnh đạo địa phương nơi tiếp công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia đóng góp ý kiến. Nâng cao chất lượng thực hiện cải cách hành chính; thực hiện việc gửi thư cảm ơn, thư xin lỗi, thư chúc mừng, thư chia buồn.

Trên cơ sở đó, ngay từ tháng 7 năm 2019, xã Mộc Bắc và thị trấn Hoà Mạc xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung của mô hình gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sau 1 năm tổ chức đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng ra các xã, thị trấn./.

Thanh Hương