Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên triển khai một số nội dung liên quan đến công tác thu gom, bốc xúc, vận chuyển, xử lý rác thải; phát động sản xuất vụ đông 2019-2020

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Duy Tiên triển khai một số nội dung liên quan đến công tác thu gom, bốc xúc, vận chuyển, xử lý rác thải; phát động sản xuất vụ đông 2019-2020
Chiều ngày 10/9/2019, Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên tổ chức Hội nghị Triển khai một số nội dung liên quan đến công tác thu gom, bốc xúc, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; phát động sản xuất vụ đông năm 2019 -2020. Đồng chí Ngô Văn Liên - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về việc thực hiện công tác thu gom, bốc xúc, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thời gian quan và một số nội dung liên quan trong thời gian tới. Theo đó, Hiện nay, trên địa bàn huyện thực hiện ký hợp đồng 02 đơn vị thực hiện bốc xúc, vận chuyển rác thải sinh hoạt về Công ty Cổ phần môi trường Thanh Thủy để xử lý; có 14/18 xã, thị trấn thực hiện thu gom, bốc xúc, vận chuyển về nhà máy (còn 4 xã: Tiên Phong, Yên Nam, Tiên Nội, Tiên Ngoại chưa thực hiện). Để đảm bảo công tác thu gom, bốc xúc, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm Thông báo số 1403/TB-VPUB ngày 03/9/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam, Thông báo Kết luận số 39-TB/VPHU ngày 22/9/2019 của Thường trực Huyện ủy Duy Tiên theo đúng quy trình và đúng thời gian quy định.


Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác thu gom, bốc xúc, vận chuyển, xủy lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện


Vụ mùa năm 2019, toàn huyện gieo trồng 4.300 ha diện tích lúa, đạt 100% kế hoạch đề ra (trong đó: giống lúa lai 1.330 ha; lúa thuần chất lượng cao 1.940 ha còn lại là lúa thuần); dự kiến lúa được thu hoạch bắt đầu từ 17/9, tập trung từ 20-25/9. Tổng diện tích gieo trồng cây màu 345ha (gồm: ngô 213 ha, lạc 13,3 ha, dưa chuột 5,4 ha, đậu tương 28 ha, đậu xanh 5,3 ha, rau các loại 80 ha). Huyện nhà tiếp tục thực hiện mô hình khảo nghiệm phân bón Power Ant trên cây lúa với diện tích 200ha tại 08 xã trong vụ mùa; thực hiện phun 227,5 ha thuốc bảo vệ thực vật, phân bón lá bằng máy bay không người lái trên cây lúa; triển khai thực hiện các mô hình giống lúa mới tại 02 xã Châu Giang và Yên Nam với diện tích 5,5ha; mô hình trồng 2.500m2 hoa hồng trong nhà kính tại xã Châu Sơn; mô hình trồng 220m2 nấm trong nhà lạnh, trồng 200mrau thủy canh tại Yên Nam.
 


Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT huyện báo cáo kết quả sản xuất vụ mùa năm 2019, 
định hướng sản xuất vụ Đông năm 2019-2020


Theo kế hoach sản xuất vụ đông năm 2019, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 1.400 ha (trong đó trồng trên đất 2 lúa 950ha); thực hiện Đề án giống cây trồng mới tại xã Tiên Ngoại với diện tích 03 ha trồng bí xanh.


Đ/c Ngô Văn Liên - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị


Tại hội nghị sau khi nghe các ý kiến thảo luận đại biểu dự hội nghị; Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Liên - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Đối với sản xuất vụ mùa, định hướng sản xuất vụ Đông, các cơ quan có liên quan phối hợp với các xã, thị trấn hỗ trợ xây dựng các mô hình; tổ chức đánh giá, nghiệm thu việc hỗ trợ phải công khai, minh bạch; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông của từng địa phương sát tình hình thực tế; tổ chức các lớp tập huấn cho các cán bộ ở cơ sở và nhân dân các biện pháp tổ chức sản xuất; điều tiết nước đảm bảo cho việc sản xuất. Đối với việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, đồng chí yêu cầu các cơ quan liên quan, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện việc xác định đối tượng, rà soát, l
ập danh sách các đối tượng 2,3,4 để giám sát, thực hiện. Đối với địa phương đã có Hợp tác xã tham gia đứng tên thu gom, thì HTX ký hợp đồng trực tiếp với đối tượng 2,3, 4; Đối với các địa phương chưa có HTX tham gia đứng tên thu gom thì UBND xã đứng tên ký hợp đồng trực tiếp với đối tượng 2,3, 4. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với phòng Tài nguyên – Môi trường huyện soạn thảo hợp đồng và hướng dẫn việc thu chi để các xã, thị trấn triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định./.

 


Tin&ảnh: Hoàng Hồng​