Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên tổ chức tổ chức Tết Trung thu năm 2019 từ ngày 12/9/2019 đến ngày 13/9/2019 (tức ngày 14/8 đến hết 15/8 Âm l...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Duy Tiên tổ chức tổ chức Tết Trung thu năm 2019 từ ngày 12/9/2019 đến ngày 13/9/2019 (tức ngày 14/8 đến hết 15/8 Âm lịch)
Với mục đích nhằm tạo cơ hội cho mọi trẻ em trên địa bàn toàn huyện được tham gia đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn, bình đẳng, tiết kiệm và bổ ích. Định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc, vui chơi, giải trí lành mạnh; Truyền thông về nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em theo Luật trẻ em; Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện năm 2019 từ ngày 12/9/2019 đến ngày 13/9/2019 (tức ngày 14/8 đến hết 15/8 Âm lịch)


Theo Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 tổ chức Tết Trung thu năm 2019, UBND huyện triển khai thực hiện các nội dung:

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng với các nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tạo cơ hội cho trẻ em được vui chơi và đảm bảo thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em. Lồng ghép tuyên truyền hoạt động tổ chức Tết Trung thu với các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em như: Xây dựng “Xã, phường phù hợp với trẻ em"; phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, nhất là tai nạn đuối nước trong mùa mưa lũ sắp đến; ngăn ngừa trẻ em bị bạo hành, trẻ em vi phạm pháp luật.

2. Huy động các cấp, các ngành và toàn xã hội đóng góp nguồn lực tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cần tập trung tổ chức vui chơi, tặng quà cho trẻ em ở những địa phương khó khăn, nơi có nhiều trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để trẻ em có cơ hội được vui chơi, giải trí.

3. Đa dạng hóa các loại hình tổ chức hoạt động vui chơi có sự tham gia của trẻ em như: sinh hoạt trò chơi dân gian, rước đèn, thi kể chuyện, thi mâm cỗ, dạ hội hoá trang chú Cuội, chị Hằng, thi làm lồng đèn... Qua đó giúp các cháu thiếu niên, nhi đồng hiểu rõ hơn ý nghĩa của Tết Trung thu, đồng thời động viên các cháu thiếu niên, nhi đồng phấn đấu học tập tốt hơn vào năm học mới.

4. Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn các địa phương tổ chức Tết Trung thu 2019 có hiệu quả và thiết thực.

5. Thời gian tổ chức:

Dự kiến tổ chức vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 12/9/2019 đến ngày 13/9/2019 (tức ngày 14/8 đến 15/8 âm lịch)

6. Chương trình tổ chức Tết Trung thu

  (Có Hướng dẫn riêng do Đoàn Thanh niên CSHCM phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện hướng dẫn thực hiện).

Cũng theo kế hoạch này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như:

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

- Chủ trì, phối hợp với Huyện đoàn hướng dẫn, chỉ đạo công chức làm nhiệm vụ Lao động - Thương binh và Xã hội các xã, thị trấn thực hiện tốt các chương trình hoạt động về trẻ em năm 2019; tổ chức “Đêm hội trăng rằm" cho các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn vui Tết Trung thu tại địa phương.

- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến trẻ em.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2019 tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện  và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

2. Phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện

Tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động về Tết Trung thu, đặc biệt là thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng và các hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho các cháu trên địa bàn huyện. Đưa tin gương người tốt, việc tốt, các đơn vị điển hình trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày càng tốt hơn.         

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Chỉ đạo, hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tặng quà cho các cháu nhân dịp Tết Trung thu.

4. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện 

Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở, Công đoàn trực thuộc tổ chức Tết Trung thu, nhằm động viên các cháu thiếu niên, nhi đồng có tài năng vượt khó, hỗ trợ con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang gặp khó khăn.

5. Đề nghị Đoàn Thanh niên CSHCM và Hội đồng đội huyện

- Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp tổ chức Tết Trung thu cho các cháu ở các xã, thị trấn, tập trung đối với các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hoá văn nghệ... nhân dịp Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức Tết Trung thu ở tất cả các thôn, xóm nhằm động viên tinh thần cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tham gia vui chơi, giải trí, đón Tết Trung thu một cách an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, bổ ích. 

- Huy động mọi nguồn lực tại địa phương, tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em là con gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ em sống trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm góp phần tích cực tham gia vào công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trên cơ sở các nội dung của kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, cấp huyện nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện) trước ngày 17/9/2019./.

 

Hoàng Hồng (TH)