Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên giá trị thu nhập từ cây ăn quả cao gấp nhiều lần so với cấy lúa

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Duy Tiên giá trị thu nhập từ cây ăn quả cao gấp nhiều lần so với cấy lúa
 Hiện nay, huyện Duy Tiên có khoảng 800 ha cây ăn quả các loại, chủ yếu ở các xã ven Sông Hồng. Trong đó có 137 ha bưởi các loại cơ bản đều đang cho thu hoạch, tập trung ở xã Châu giang, Chuyên Ngoại, Trác Văn. Đối với diện tích trồng lâu năm cho năng suất, chất lượng cao, giá trị thu nhập đạt từ 400 đến 800 triệu đồng/ha, cao gấp 6 lần so với cấy lúa.Diện tích cam, ổi có gần 60 ha tập trung chủ yếu ở Trác Văn, Chuyên Ngoại, giá trị đạt từ 250 đến 400 triệu đồng/ha. Riêng  xã Trác Văn có hơn 100 mẫu, trong đó diện tích ổi chiếm 30%, bưởi 50 %, còn lại là cam và nhãn.  Để khuyến khích bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, xã đã trích quỹ khuyến công hỗ trợ bà con đưa cây bưởi diễn về trồng trên đồng đất địa phương và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Hiện nay, xã cũng đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền cho thương hiệu các loại cây ăn quả của địa phương và đã được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến. Việc chuyển đổi trồng cây ăn quả đã đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn, gấp hàng chục lần so với trồng lúa. Điều này không những góp phần nâng cao thu nhập mà còn giúp người dân Duy Tiên từng bước làm giàu và giảm nghèo bền vững./.

Ánh Tuyết (ĐTT)