Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ thôn Điệp Sơn nâng cao chất lượng sinh hoạt

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Chi bộ thôn Điệp Sơn nâng cao chất lượng sinh hoạt
Thời gian qua, Chi bộ thôn Điệp Sơn, Đảng bộ xã Yên Nam (Duy Tiên) luôn duy trì nền nếp sinh hoạt theo quy định, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao, chi bộ thôn nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.Sau sáp nhập thôn, xóm, thôn Điệp Sơn có địa bàn rộng, chi bộ thôn là chi bộ có đông đảng viên nhất ở Đảng bộ xã Yên Nam (121 đảng viên). Với số lượng đảng viên lớn từ các chi bộ thôn, xóm ghép lại nên việc nắm tình hình đảng viên của cấp ủy chi bộ cũng gặp nhiều khó khăn hơn trước đây. Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Hướng dẫn số 9-HD/BTCTW ngày 2/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ (nay là Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ), Ban Chi ủy chi bộ đã tích cực nắm tình hình đảng viên với phương châm “Đi ngõ nào, mở ngõ ấy".


Đồng chí Phan Thọ Hợi, Bí thư Chi bộ thôn Điệp Sơn cho biết: Là chi bộ đông đảng viên nhưng chúng tôi có thuận lợi lớn là đã duy trì được nếp sinh hoạt khá tốt từ trước tới giờ; cùng đó đội ngũ đảng viên trong chi bộ chủ yếu là cán bộ nghỉ hưu, cơ bản đảng viên có ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu cao. Chính vì vậy, việc bảo đảm nền nếp cũng như chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng rất thuận lợi.

Xuất phát từ thực tế của chi bộ là có nhiều đảng viên đi làm ăn xa (14 đảng viên chủ yếu đi làm ở các địa phương khác trong tỉnh) và đội ngũ đảng viên có tuổi đời bình quân khá cao (65 tuổi), có 21 đảng viên cao tuổi được miễn sinh hoạt, chi bộ đã có cách làm khá linh hoạt trong việc sắp xếp, bố trí lịch sinh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả đảng viên tham gia sinh hoạt. Theo đó, lịch sinh hoạt chi bộ được quy định vào chiều ngày mùng 3 hằng tháng. Tuy nhiên, tháng nào ngày sinh hoạt chi bộ không phải là ngày nghỉ cuối tuần, chi bộ sẽ báo cáo xin ý kiến Đảng ủy xã cho xê dịch lịch sinh hoạt vào ngày nghỉ gần nhất để các đảng viên đi làm ăn xa có thể về tham gia sinh hoạt đông đủ.

Cùng với đó, trong mỗi kỳ sinh hoạt, cấp ủy chi bộ đều có điểm danh theo danh sách theo dõi đảng viên tham gia sinh hoạt. Tất cả các đảng viên vắng mặt, đi họp không đúng giờ hoặc mất trật tự trong khi họp đều được cập nhật trong bản theo dõi này và lấy đây làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm. 

Đối với những đảng viên vắng mặt hai kỳ sinh hoạt liên tiếp, chi bộ sẽ có sự nhắc nhở kịp thời. Một trong những nguyên nhân khiến cho tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ luôn đạt cao (khoảng 90%) ở chi bộ thôn đó chính là tinh thần đoàn kết, sự gắn bó giữa các đảng viên trong toàn chi bộ với tổ chức đảng ở đây. 

Được biết, chi bộ duy trì việc thăm hỏi, động viên, tặng quà các đảng viên cao tuổi diện miễn sinh hoạt; thường xuyên tranh thủ ý kiến của các đảng viên cao tuổi, giàu kinh nghiệm đối với một số nhiệm vụ của chi bộ… Những việc làm nhỏ nhưng nghĩa tình và đầy tính cầu thị của cấp ủy chi bộ thôn đã tạo ra sự gắn kết chặt chẽ giữa các đảng viên với tổ chức đảng. Có những đảng viên được miễn sinh hoạt do tuổi cao, song những lúc sức khỏe ổn định vẫn tham gia sinh hoạt chi bộ và có nhiều đóng góp tích cực cho chi bộ.

Để bảo đảm chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ, việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt cũng được cấp ủy chi bộ chú trọng và chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Có những cuộc họp cấp ủy chi bộ kéo dài đến 16 giờ để xây dựng dự thảo nội dung, chương trình cho kỳ sinh hoạt tới của chi bộ. Nhìn chung, nội dung các buổi sinh hoạt của chi bộ đều bám sát nhiệm vụ chính trị và đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hình thức sinh hoạt chuyên đề đã phát huy tác dụng trong thảo luận quyết định những nội dung lãnh đạo của chi bộ phù hợp với yêu cầu thực tế ở thôn, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của mỗi đảng viên, khắc phục được sự nhàm chán trong sinh hoạt. Việc điều hành sinh hoạt chi bộ từng bước được bảo đảm đúng quy định theo hướng dân chủ, công khai và linh hoạt.

Theo Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ, việc điều hành sinh hoạt chi bộ vừa phải bảo đảm đúng nguyên tắc nhưng cũng phải linh hoạt theo từng nội dung cũng như thời gian hợp lý, vừa tạo được không khí dân chủ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến của đảng viên, vừa tạo cho họ tâm thế tập trung, nghiêm túc trong sinh hoạt chi bộ.

Với cách làm linh hoạt nhưng luôn bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc chấm điểm, Chi bộ thôn Điệp Sơn đã thực sự tạo được chuyển biến tích cực về chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tỷ lệ đảng viên tham dự các buổi sinh hoạt luôn đạt cao, trong sinh hoạt, đảng viên tích cực tham gia phát biểu ý kiến theo nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất là tập trung bàn thảo những vấn đề phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ chính trị của chi bộ… Qua đó, giúp cho đảng viên trong chi bộ nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của đảng viên; tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên theo Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ được chi bộ phân công... Từ đó, chi bộ lãnh đạo toàn diện các hoạt động của thôn, vừa định hướng được các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trong thôn, vừa góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chi bộ thôn nhiều năm đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Nói về Chi bộ thôn Điệp Sơn, đồng chí Nguyễn Đức Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Nam khẳng định: Đây là một trong những chi bộ điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì khá tốt nền nếp cũng như chất lượng sinh hoạt chi bộ và luôn bảo đảm vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới.

Nguồn tin: baohanam.com.vn

 


baohanam.com.vn