Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Từ ngày: 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch Công Tác của UBND huyện  
Từ ngày: 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai
08/01/2018

- 7h30' Họp Giao ban lãnh đạo UBND huyện

- 14h Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Phòng TN&MT, Nông Nghiệp &PTNT dự Hội nghị rà soát, thống nhất các nội dung về chủ trương đo đạc, lập HSĐC, cấp GCNQSD đất nông nghiệp cho 18 xã sau dồn đổi ruộng đất trên địa bàn huyện Bình Lục, Thanh Liêm, Duy Tiên và thành phố Phủ Lý - Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ ba
09/01/2018

- 8h đ/c Trưởng phòng LĐTB&XH dự Hội nghị nghe Sở Lao động TB&XH báo cáo về việc bàn giao đối tượng nuôi dưỡng tại cộng đồng do Trung tâm công tác xã hội đang quản lý về Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý - Phòng 203, UBND tỉnh

 

Thứ tư
10/01/2018

- Tiếp dân định kỳ

 

Thứ năm
11/01/2018

- Sở Tư pháp kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở

 

Thứ sáu
12/01/2018

 

- Hội Sinh vật cảnh huyện tổng kết năm 2017- Nhà Văn hóa

Thứ bảy
13/01/2018

 

 

Chủ nhật
14/01/2018