Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Lịch tiếp dân  
28/02/2017
Ngày 22/02/2017, UBND huyện Duy Tiên ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND kèm theo Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện.
22/04/2016
Lịch tiếp công dân năm 2016
27/12/2015
Từ ngày: 21/12/2015 đến ngày 27/12/2015