Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Hợp tác - Đầu tư Định hướng mục tiêu  
10/08/2018
Sáng ngày 09/8/2018, Ban Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia huyện Duy Tiên tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1997-2017 và phương hướng, kế hoạch giai đoạn 2018-2025.
06/09/2017
Ngày 31/8/2017, UBND huyện Duy Tiên ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Duy Tiên
06/09/2017
Với mục đích xây dựng phương án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị, công nghiệp trên địa bàn huyện; Tạo cơ sở pháp lý và khoa học cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng pháp luật, đúng mục đích, có hiệu quả; ngày 31/8/2017, UBND huyện Duy Tiên ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Duy Tiên.
19/06/2012
Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân . Tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở phát triển vững chắc nông nghiệp, nâng cao chất lượng các lĩnh vực dịch vụ tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Phấn đấu đến năm 2010 trở thành huyện trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh.