Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

02/05/2019
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Minh Hiến vừa ký Quyết định số 692/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Thương mại và nhà ở đô thị tại xã Duy Minh và xã Duy Hải, huyện Duy Tiên
05/11/2018
Ngày 31/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định Phê duyệt Kế hoạch sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nhà ở HanoPark 2 tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên