Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu chung Định hướng phát triển  
30/09/2019
Ngày 27/9/2019, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Báo Hà Nam điện tử xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết:
24/09/2019
Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn II) - tỉnh Hà Nam.
29/07/2019
Nhằm khai thác tối ưu các tiềm năng, lợi thế của vị trí địa lý, bảo đảm vai trò là đô thị động lực phát triển kinh tế - xã hội phía Bắc tỉnh, những năm qua huyện Duy Tiên đã và đang tập trung mọi nguồn lực, tích cực triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu trước năm 2020, phát triển Duy Tiên thành thị xã.
02/07/2019
Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và thành lập các phường thuộc thị xã Duy Tiên đã được đa số cử tri ủng hộ.
04/06/2019
Chiều ngày 03/6/2019, UBND huyện Duy Tiên tổ chức Hội nghị triển khai nội dung xin ý kiến cử tri về Đề án thành lập các phường và thị xã Duy Tiên.
27/05/2019
Ngày 20/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên ban hành Quyết định số 409/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng điểm trường mới trường Tiểu học xã Bạch Thượng phục vụ con em công nhân Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Duy Tiên
27/05/2019
Ngày 20/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên ban hành Quyết định số 410/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng điểm trường mới trường Mầm xã Bạch Thượng phục vụ con em công nhân Khu công nghiệp trên địa bàn huyện.
24/09/2018
Đây là phát biểu kết luận của đồng chí Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai Kế hoạch hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng năm 2018 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ được UBND huyện Duy Tiên tổ chức vào chiều ngày 21/9/2018
15/08/2018
Ngày 13/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1399/QĐ-UBND công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia.
15/08/2018
Tại Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Quyết định công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia đối với 12 trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và 6 trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 công nhận lại sau 5 năm do đáp ứng đầy đủ các quy định tại Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
123
Previous Page 1-15 Next Page