Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
06/05/2019
Ngày 03/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 716/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà đô thị phía Tây tuyến đường 68m đoạn từ Km 0+500 đến Km 1+200 thuộc địa bàn thị trấn Đồng Văn huyện Duy Tiên
06/05/2019
Ngày 03/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 718/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại xã Hoàng Đông huyện Duy Tiên
06/05/2019
Ngày 03/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 717/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị phía Đông tuyến đường 68m đoạn từ Km0 + 500 đén Km1 + 200 thuộc địa bàn huyện Duy Tiên
06/05/2019
Ngày 03/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 715/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Khu nhà ở Hano Park 2 tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên
05/11/2018
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường GPMB dự án: ĐTXD công trình cầu Phú Tiên vượt sông Nông Giang nối hai huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội với huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam, địa bàn xã Yên Bắc huyện Duy Tiên
14/05/2018
Với mục tiêu từng bước cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên; hình thành khu ở mới tập trung gắn kết với hạ tầng đồng bộ để đảm bảo mục tiêu từng bước nâng cấp hạ tầng cơ sở địa phương; tạo cơ sở pháp lý cho công tác chuẩn bị thu hút đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt; Ngày 11/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã ký Quyết định số 748/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị hoàn trả Vốn Dự án ĐTXD 04 tuyến đường giao thông tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên theo hình thức hợp đồng Xây dựng -Chuyển giao (BT)