Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tử 25-30/12

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch Công Tác của UBND huyện  
Lịch công tác tử 25-30/12

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai
25/12/2017

 

 

Thứ ba
26/12/2017

- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự HN trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông năm 2017 - 2018 -  Phòng 321, UBND tỉnh

- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự HN tổng kết công tác năm 2017 - Sở TN&MT

- Triển khai Nghị Quyết TW 19, 20 - Tại Nhà Văn hóa 

- 13h45' Lãnh đạo UBND huyện dự HN tổng kết năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018 về công tác Y tế - Sở Y tế

Thứ tư
27/12/2017

- 8h Lãnh đạo UBND huyện dự HN tổng kết đánh giá công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 - Sở LDDTB&XH

- 14h 15' Lãnh đạo UBND huyện dự HN thẩm định giá đất cụ thể - Sở Tài chính

Thứ năm
28/12/2017

- 8h Đ/c Chủ tịch  UBND huyện dự HN trực tuyến của Chính phủ với các địa phương - Phòng 321, UBND tỉnh

 

Thứ sáu
29/12/2017

 

- 14h Lãnh đạo UBND huyện dự HN tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Sở Nông nghiệp và PTNT

- 14h Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự HN tổng kết công tác quốc phòng địa phương, sơ kết thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP; Nghị định số 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ năm 2017- Tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Thứ bảy
30/12/2017