Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai lấy ý kiến đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Dự thảo lấy ý kiến góp ý  
Kế hoạch triển khai lấy ý kiến đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Tin liên quan