Skip Ribbon Commands
Skip to main content

05 cá nhân đạt thành tích tốt trong 05 năm thực hiện Cuộc vận động 50, giai đoạn 2015-2019 được khen thưởng

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
05 cá nhân đạt thành tích tốt trong 05 năm thực hiện Cuộc vận động 50, giai đoạn 2015-2019 được khen thưởng
Sáng nay 09/8/2019, Ban Chỉ huy quân sự huyện Duy Tiên tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, giai đoạn 2015 – 2019 . Đồng chí Đại tá Lường Văn Thắng – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

 
Toàn cảnh hội nghị

Trong 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT "giai đoạn 2015-2019 (Cuộc vận động 50); Ban chỉ đạo 50 thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho Đảng ủy, Chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động 50, thường xuyên đảm bảo vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, đáp ứng kip thời yêu cầu các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang huyện; Cấp ủy, chỉ huy đơn vị coi việc thực hiện hiệu quả 04 mục tiêu của Cuộc vận động là nhiệm vụ chính trị và có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp, thiết thực; đồng thời, xây dựng các văn bản thực hiện sát với đặc điểm, chức năng, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động số 50 được đổi mới, đa dạng hóa bằng nhiều hình thức như: Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; lồng ghép trong các buổi giao ban, sinh hoạt, quán triệt, triển khai nhiệm vụ nhất là tập huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, diễn tập từ đó đi sâu vào nâng cao nhận thức cho các đối tượng về mục tiêu, vị trí, tầm quan trọng của Cuộc vận động. Nhờ đó đã đạt được những kết quả thiết thực: Đến nay 100% lô đạn, số vũ khí được đăng ký và quản lý theo dõi đúng quy định; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và VKTB trong quá trình huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật; không để xảy ra cháy nổ và đảm bảo an toàn giao thông đối với xe quân sự, vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; Chú trọng công tác huấn luyện chuyên ngành, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kỹ thuật; các hội thi hội thao do các cấp tổ chức được LLVT huyện tham gia tích cực và đạt được kết quả cao; các dụng cụ phòng chống chãy nổ được kịp thời bổ sung theo đúng quy định; thường xuyên tổ chức kiểm tra tình trạng lái xe mô tô và nhận thức về Luật giao thông đường bộ đối với cán bộ nhân viên đơn vị từng bước nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông trong cán bộ, quân nhân; Thực hiện các biện pháp tiết kiệm vật tư, điện, nước, xăng dầu… hàng năm, tiết kiệm được hàng chục triệu đồng cho đơn vị.


Đồng chí Đại tá Lường Văn Thắng – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Phát huy những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2020-2025, Ban CHQS huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục và tổ chức thực hiện nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động 50 và các văn bản hướng dẫn có liên quan trong lực lượng vũ trang huyện; triển khai thực hiện tốt 4 mục tiêu Cuộc vận động 50, trong đó quan tâm đầu tư củng cố các hệ thống kho tàng, phương tiện phòng chống cháy nổ; tăng cường quản lý số, chất lượng, đồng bộ VKTBKT, tuyệt đối bảo đảm an toàn kho tàng và an toàn khi tham gia giao thông; tiếp tục phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT, duy trì tốt công tác kỹ thuật ở đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng ngành kỹ thuật nề nếp, chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện…

 
 Đ/c Trung tá Phạm Tiến Dũng - Phó Chỉ huy trưởng, TMT Ban CHQS huyện trao Giấy khen của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho 05 cá nhân đạt thành tích tốt trong 05 năm thực hiện Cuộc vận động 50, giai đoạn 2015-2019 

Nhân dịp này 05 cá nhân đạt thành tích tốt trong 05 năm thực hiện Cuộc vận động 50, giai đoạn 2015-2019 được nhận giấy khen của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện./.


 Tin&ảnh: Hoàng Hồng