Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 43 : Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 UBND tỉnh tiếp dân (cả ngày). Đ/c Chủ tịch, đ/c Cẩm- PCT Đ/c Hải- PCVP, Phòng Nội chính Trụ sở tiếp công dân tỉnh
07:30-17:00 21/10- 22/11: Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ dự Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV. Đ/c Bí thư TU Hà Nội
14:00-17:00 Làm việc với Đoàn công tác của Trung ương khảo sát hiện trạng khu vực dự kiến thành lập thị trấn huyện Thanh Liêm Đ/c Hiến- PCT Đ/c CVP, đ/c Thế Huyện Thanh Liêm
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ phát động Tháng hành động quốc gia người cao tuổi. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP Nhà Văn hoá Trung tâm tỉnh
08:00-17:00 Hội nghị Sơ kết sản xuất vụ Hè thu, vụ Mùa năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất Đông Xuân 2019- 2020 các tỉnh phía Bắc do Bộ Nông nghiệp và PTNT và Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam chủ trì (cả ngày). Đ/c Hiến- PCT Đ/c Thiên- PCVP, đ/c Chiến KS Hoà Bình
08:00-11:30 Họp Hội đồng thẩm định giá đất Đ/c Huy- PCT Đ/c CVP, đ/c Hưng Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải quyết một số vấn đề liên quan miễn tiền thuê đất dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng Bến xe Trung tâm tỉnh. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Thiên- PCVP, đ/c Chiến, đ/c Long Phòng 203
14:00-17:00 Công ty Moonpo Development Limited (Hong Kong) báo cáo ý tưởng đầu tư dự án Moonpo Development (Viet Nam) Limited tại KCN Đồng Văn IV. Đ/c Huy- PCT Đ/c CVP, đ/c Hùng Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 của Trường CĐ nghề Hà Nam Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thành VX Trường CĐ nghề Hà Nam
08:00-11:30 Hội nghị đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tam, ở thôn 3 Trạm Khê, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện Dự án ĐTXD cầu Hưng Hà. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Vân Anh Trụ sở tiếp công dân tỉnh
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban. LĐUB LĐVP, đ/c Hùng- TH Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xét duyệt các dự án, Đề tài KHCN. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thành VX Sở KHCN
13:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Hùng-TH Tỉnh uỷ
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các đ/c CV Phòng 203
17:30-20:00 Lãnh đạo tỉnh làm việc với Jica. Đ/c Bí thư TU, đ/c Huy- PCT Đ/c CVP Hà Nội
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
21/10/2019
07:30-17:00 UBND tỉnh tiếp dân (cả ngày). Đ/c Chủ tịch, đ/c Cẩm- PCT Đ/c Hải- PCVP, Phòng Nội chính Trụ sở tiếp công dân tỉnh
07:30-17:00 21/10- 22/11: Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ dự Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV. Đ/c Bí thư TU Hà Nội
14:00-17:00 Làm việc với Đoàn công tác của Trung ương khảo sát hiện trạng khu vực dự kiến thành lập thị trấn huyện Thanh Liêm Đ/c Hiến- PCT Đ/c CVP, đ/c Thế Huyện Thanh Liêm
Thứ 3
22/10/2019
07:30-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ phát động Tháng hành động quốc gia người cao tuổi. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP Nhà Văn hoá Trung tâm tỉnh
08:00-17:00 Hội nghị Sơ kết sản xuất vụ Hè thu, vụ Mùa năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất Đông Xuân 2019- 2020 các tỉnh phía Bắc do Bộ Nông nghiệp và PTNT và Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam chủ trì (cả ngày). Đ/c Hiến- PCT Đ/c Thiên- PCVP, đ/c Chiến KS Hoà Bình
08:00-11:30 Họp Hội đồng thẩm định giá đất Đ/c Huy- PCT Đ/c CVP, đ/c Hưng Phòng 203
Thứ 4
23/10/2019
07:30-11:30 Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải quyết một số vấn đề liên quan miễn tiền thuê đất dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng Bến xe Trung tâm tỉnh. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Thiên- PCVP, đ/c Chiến, đ/c Long Phòng 203
14:00-17:00 Công ty Moonpo Development Limited (Hong Kong) báo cáo ý tưởng đầu tư dự án Moonpo Development (Viet Nam) Limited tại KCN Đồng Văn IV. Đ/c Huy- PCT Đ/c CVP, đ/c Hùng Phòng 203
Thứ 5
24/10/2019
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 của Trường CĐ nghề Hà Nam Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thành VX Trường CĐ nghề Hà Nam
08:00-11:30 Hội nghị đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tam, ở thôn 3 Trạm Khê, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện Dự án ĐTXD cầu Hưng Hà. Đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Vân Anh Trụ sở tiếp công dân tỉnh
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban. LĐUB LĐVP, đ/c Hùng- TH Phòng 203
Thứ 6
25/10/2019
08:00-11:30 Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xét duyệt các dự án, Đề tài KHCN. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thành VX Sở KHCN
13:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Hùng-TH Tỉnh uỷ
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các đ/c CV Phòng 203
17:30-20:00 Lãnh đạo tỉnh làm việc với Jica. Đ/c Bí thư TU, đ/c Huy- PCT Đ/c CVP Hà Nội
Thứ 7
26/10/2019
...
Chủ nhật
27/10/2019
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
- 25-26/10: Trực cơ quan: Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Khánh Vân, đ/c Thanh LT.