Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd tỉnh

Tuần 34 : Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội. TTTU Tỉnh uỷ
09:30-11:30 Họp Tiểu ban nhân sự Đại hội. TTTU Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" tỉnh Hà Nam lần thứ 13 - năm 2020. Đ/c Chủ tịch, đ/c Cẩm- PCT Đ/c CVP, đ/c Thế Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 UBND tỉnh tiếp dân (cả ngày). Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, Phòng Nội chính Trụ sở tiếp công dân tỉnh
08:00-11:30 Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX Sở GD&ĐT
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. LĐUB HT UBND tỉnh
09:30-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Tập đoàn Qisda (Đài Loàn). Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Thọ NV Phòng 203
14:00-17:00 Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Liêm. Đ/c Huy- PCT Huyện Thanh Liêm
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Lục và Lý Nhân Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Vinh Tỉnh uỷ
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Diễn đàn Năng lượng Việt Nam: Tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam phát triển bền vững. Đ/c Huy- PCT Đ/c Thọ NV Hà Nội
09:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp xã giao Đoàn Ủy ban TW Mặt trận Lào Xây dựng đất nước. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c CVP, đ/c Thế KS Hoà Bình
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Duy Tiên. Đ/c Huy- PCT Huyện Duy Tiên
08:00-11:30 Hội nghị nghe báo cáo đề án Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2025. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX Phòng 309
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban. LĐUB LĐVP, đ/c Hùng- TH Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Hội nghị tổng kết đề án thí điểm trường THCS trong trường THPT chuyên Biên Hòa Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTU Đ/c CVP, đ/c Hùng- TH Tỉnh ủy
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các đ/c CV Phòng 203
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
19/08/2019
08:00-11:30 Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội. TTTU Tỉnh uỷ
09:30-11:30 Họp Tiểu ban nhân sự Đại hội. TTTU Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" tỉnh Hà Nam lần thứ 13 - năm 2020. Đ/c Chủ tịch, đ/c Cẩm- PCT Đ/c CVP, đ/c Thế Phòng 203
Thứ 3
20/08/2019
07:30-17:00 UBND tỉnh tiếp dân (cả ngày). Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, Phòng Nội chính Trụ sở tiếp công dân tỉnh
08:00-11:30 Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX Sở GD&ĐT
08:00-11:30 Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. LĐUB HT UBND tỉnh
09:30-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Tập đoàn Qisda (Đài Loàn). Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Thọ NV Phòng 203
14:00-17:00 Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Liêm. Đ/c Huy- PCT Huyện Thanh Liêm
Thứ 4
21/08/2019
07:30-11:30 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Lục và Lý Nhân Đ/c Chủ tịch, đ/c Hiến- PCT Đ/c Hải- PCVP, đ/c Vinh Tỉnh uỷ
08:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự Diễn đàn Năng lượng Việt Nam: Tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam phát triển bền vững. Đ/c Huy- PCT Đ/c Thọ NV Hà Nội
09:00-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp xã giao Đoàn Ủy ban TW Mặt trận Lào Xây dựng đất nước. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c CVP, đ/c Thế KS Hoà Bình
Thứ 5
22/08/2019
08:00-11:30 Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Duy Tiên. Đ/c Huy- PCT Huyện Duy Tiên
08:00-11:30 Hội nghị nghe báo cáo đề án Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2025. Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX Phòng 309
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban. LĐUB LĐVP, đ/c Hùng- TH Phòng 203
Thứ 6
23/08/2019
07:30-11:30 Hội nghị tổng kết đề án thí điểm trường THCS trong trường THPT chuyên Biên Hòa Đ/c Cẩm- PCT Đ/c Thiệm- PCVP, đ/c Thanh VX
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTU Đ/c CVP, đ/c Hùng- TH Tỉnh ủy
16:00-17:00 Giao ban Văn phòng. LĐVP, các đ/c CV Phòng 203
Thứ 7
24/08/2019
...
Chủ nhật
25/08/2019
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
- 24-25/8: Trực cơ quan: Đ/c CVP, đ/c Hương, đ/c Hợi.
- 27/8: Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Phủ Lý.
- 28/8: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe BCS đảng UBND tỉnh báo cáo Quy hoạch xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư phân khu đô thị thuộc các xã Duy Hải, Duy Minh, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên và các xã Lê Hồ, Đại Cương, Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng.