Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác Hội Nạn nhân chất độc da cam 26 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác Hội Nạn nhân chất độc da cam 26 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc
Sáng ngày 10/9/2019, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin tỉnh Hà Nam đăng cai tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác hội 26 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ IX, năm 2019.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; ông Nguyễn Như Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Hồng Nga - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Trọng Giao - Ủy viên Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam - Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Nam; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc…

DSC_1552.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Hà Nam có 18.368 người hoạt động kháng chiến trong vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học. Đến nay, có 4.892 người hưởng chế độ là NNCĐDC, còn 15.285 người chưa đủ điều kiện giám định để được hưởng chế độ. Toàn tỉnh có 4.365 hộ gia đình nạn nhân. Từ khi thành lập năm 2006 đến nay, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng tổ chức Hội ở cả 03 cấp và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Công tác xây dựng Quỹ NNCĐDC tỉnh và cấp huyện được chú trọng từ tỉnh đến cơ sở. 05 năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các cấp hội đã tuyên truyền vận động được 22 tỷ đồng để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Đội ngũ cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia công tác hội, tích cực vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Công tác quản lý tài chính, thu, chi minh bạch, công khai. Hội nghị là dịp để cán bộ các tỉnh, thành Hội trong khu vực gặp gỡ, giao lưu, tạo sự gắn bó, đoàn kết trong hệ thống tổ chức Hội, chung tay vì nạn nhân da cam.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành hội đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác Hội, khẳng định vai trò, vị thế của Hội. Trong đó, nhấn mạnh vào giải pháp xây dựng, phát triển hệ thống tổ chức Hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp tình hình mới; bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng, kinh nghiệm công tác Hội cho cán bộ Hội; đa dạng hóa cách thức vận động xây dựng quỹ hội và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân…

DSC_1554.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm và Chủ tịch Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam Nguyễn Văn Rinh đánh giá cao hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Nam nói riêng, các tỉnh, thành Hội nói chung trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới các cấp hội cần tăng cường củng cố tổ chức bộ máy cán bộ Hội; có chính sách phù hợp cho cán bộ làm công tác Hội; chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền những chủ trương, chính sách đối với NNCĐDC.

DSC_1556.jpg

Chủ tịch Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam Nguyễn Văn Rinh phát biểu tại hội nghị

Kết thúc hội nghị, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Nam đã trao cờ luân lưu tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác Hội NNCĐDC/dioxin các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc cho Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Lạng Sơn./.