Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị nghe báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới  
Hội nghị nghe báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới
Sáng ngày 03/9/2019, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới đối với xã Hòa Hậu và xã Nhân Hưng, huyện Lý Nhân. Ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có bà Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên hội đồng thẩm định…

IMG_0007.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới đối với xã Nhân Hưng, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân cho thấy: Hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Lý Nhân đã nộp đầy đủ, đúng theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hai xã đạt tổng số điểm theo quy định; không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã đều đạt từ 97% trở lên. Đối chiếu với Quyết định số 425/QĐ-UBND, ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy định phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020” thì 02 xã đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

DSC_6838.jpg

Đại biểu bỏ phiếu xét công nhận 02 xã của huyện Lý Nhân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với kết quả thẩm định, đồng thời bỏ phiếu xét công nhận 02 xã của huyện Lý Nhân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 với số phiếu đạt 100%, đủ điều kiện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

IMG_0004.jpg

            Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến nhấn mạnh: Phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã nhận được sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đạt kết quả đáng khích lệ. Các sở, ngành phải nâng cao trách nhiệm, phối hợp với các địa phương trong việc hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, nhất là tiêu chí Giao thông, môi trường, trong đó có việc thu gom và phân loại rác thải. Phấn đấu năm 2019 Hà Nam có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới./.