Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
01/08/2019
Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã, địa bàn tỉnh Hà Nam.
30/07/2019
Ngày 19/7/2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1391/QĐ-UBND ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
19/07/2019
Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 1801/KH-UBND về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
12/07/2019
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 14/6, sau 20 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình đề ra và họp phiên bế mạc.
08/07/2019
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND về Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
02/07/2019
Ngày 25/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
05/06/2019
Ngày 04/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thông báo số 37/TB-UBND thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
08/05/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1084/KH-UBND ngày 23/4/2019 về việc tổ chức Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Nam năm 2019”.
25/04/2019
Ngày 22/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 656/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và các đơn vị kinh doanh, quản lý vận hành lưới điện trung áp trong việc giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp.
13/04/2019
Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh.
21/03/2019
Nhằm tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng để đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử và đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản điện tử, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. UBND tỉnh yêu cầu:
14/03/2019
Ngày 12/3/2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 622/KH-UBND hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page